Reklama na Internete

Prenájom reklamného priestoru na internete. Nájdeme vám vhodnú reklamnú plochu a pomôžeme s nasadením reklamných prvkov. Ponúkame možnosť umiestnenia XML produktov, dopytových formulárov, PR článkov a ďalších možností online reklamy.